فن آوری تولید مداد روزنامه ای برای نخستین بار در سال 82 وارد ایران شد و کارشناسان خارجی تولید آن را به نیروهای متخصص و خلاق ایرانی آموزش دادند .

حفظ منابع جنگلی و کمک به پایداری فضای سبز و بهبود وضعیت زیست محیطی را مهمترین علل روی آوردن به این فناوری دانست.

در تولید مداد چوبی 78 درصد چوبها به صورت ضایعات از بین می رود و تنها 22 درصد چوبها به مداد تبدیل می شود و این به معنی آن است که مصرف چوب در تولید مداد پنج برابر حجم مدادهای تولیدی است .

کاهش ارزش مواد اولیه از دیگر ویژگی فن اوری تولید مداد کاغذی هست و در ارزش چوب مصرفی درمداد چوبی 48 درصد قیمت تمام شده مداد است ، در حالی که در مداد کاغذی ارزش کاغذ مصرفی تنها 4 در صد قیمت تمام شده است .

افزایش بکارگیری نیروی انسانی را از دیگر ویژگی های این فن آوری بر شمرد میاد و این ویژگی در کشور ایران که دارای نیروی انسانی زیاد و جمعیت جوان است ، می تواند به افزایش فرصت های شغلی منجر شود.

قیمت مداد کاغذی حدود 20 درصد کمتر از مداد چوبی میباشد.

بیستوریا (بیست)از سال 1388 به بهربرداری رسید، و ازجمله افتخارات بخشی از کار در منازل تحت عنوان مشاغل خانگی انجام میشود. و همچنین در سال های 94 تا 95 در زمینه جذب مددجویان با کمیته امام خمینی مشارکت داشته است.

70 درصد از مواد به کار رفته در تولید مداد بیستوریا ( بیست) در داخل کشور تولید میشود و همین امر باعث کارآفرینی و رونق تولید ملی در کشور است .

امتیازات ویژه مداد بیستوریا ( بیست) :

مداد بیستوریا ( بیست) طی یک سری مراحل در درجه حرارت 170 به مدت 2 ساعت پخته میشود این امر باعث از بین رفتن قارچ ها ومیکروب ها میشود .

بسیاری از کودکان عادت دارند مداد را به دهان ببرند و چنانچه از مداد غیر استاندارد استفاده کنند احتمال ابتلا به بیماری ها وجود دارد . اما مداد بیستوریا ( بیست) به خاطر سلفونی که در بدنه خود دارد رطوبت را جذب نمی کند .

مداد بیستوریا (بیست) را که می تراشید داخل تراش نوک مغز شکسته نمی شود و تا انتها تراشیده شده و تراشه ها کاملا باهم متصل و یکنواخت هستند .

یکی از مهم ترین نکته ها در کیفیت مداد بیستوریا (بیست) این است که مغز مداد کاملا به بدنه چسبیده است یعنی هنگامی که مداد را می تراشید ، ورقه کاغذ و مغز به هم متصل هستند.